Pel Dia del Llibre: De Cooperativisme i Feminitzacio del treball

Fer el salt. Cooperativisme i economia solidària

(Coopera que és la pera)

Aquest llibre tracta de fer una aproximació al cooperativisme i l’economia social, a la seua significació històrica, al seu valor actual i als nous desafiaments envers el nostre context. Per altra banda, també cerca oferir orientacions per aquelles persones amb desig de posar en marxa nous projectes. És per això, que a banda de diferents textos de suport, també fa un recull d’entrevistes a diversos projectes cooperatius d’àmbits com la missatgeria, educació, hostaleria, energies, serveis financers, món editorial, assegurances, comunicació, cooperatives de consum… Un total de 18 entrevistes que serveixen per prendre el pols a la vitalitat i diversitat cooperativista actual més propera als moviments socials.

Por amor o por la fuerza

(Cristina Morini)

La feminització del treball s’ha convertit en el nou paradigma del treball contemporani. No es refereix això només a la incorporació al mercat de treball assalariat, sinó sobretot la nova centralitat laboral de les competències tradicionals de la Dona: la reproducció i la cura. Afectes, comunicació, implicació personal, són ara condicions de «la nostra vida posada a treballar».
Hem caigut en una nova gàbia de ferro per allò que històricament es considerava propi de la Dona? No és aleshores això una absorció més del Capitalisme sobre la reproducció i la vida, i aleshores abarca l’explotació total? Lluny d’aquest resultat, Cristina Morini ens ensenya les possibilitats inèdites per una subversió en aquesta transformació.

Parades de llibres de CNT-AIT a l’Empordà

Com cada any, el sindicat CNT també aprofita el 23 d’abril per apropar llibres i treballs de la classe treballadora, davant la situació de misèria generalitzada, per fer difusió d’alternatives culturals i de pensament que ens ajuden a tallar d’arrel la problemàtica social.
El Dia del Llibre traurem la parada als centres de La Bisbal i Figueres, també amb premsa alternativa, informació sobre la organització, i com a punt de trobada on poder debatre, informar i recollir experiències, conèixer-nos i madurar estratègies d’organització contra els poders imperants.