Un any mes, retalla’ls tu a ells…

Els nostres impostos no són per la guerra i el control social!

Què és l’Objecció Fiscal?

L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar (OFDM) consisteix a desobeir de forma individual una llei o una norma; perseguint d’aquesta manera, mostrar ii materialitzar per la via dels fets, que els diners dels nostres impostos (els diners del nostre treball) no es destinin al finançament de l’exèrcit i els cossos de «seguretat» de l’Estat.

Declarar-se objector a la despesa militar i realitzar la desobediència fiscal en l’exercici de la Declaració de la Renda, no és reconegut com un dret; però tampoc existeix cap reglament o disposició legal pel qual l’exercici de la OFDM sigui constitutiu d’un delicte fiscal i per tant, de sanció per a la persona que l’exerceix.

No tenim cap dubte i entenem l’exercici de la Insubmissió/Objecció Fiscal, com una part complementària de les diferents estratègies de lluita dels/ les treballadors/es per canviar l’actual estat de les coses.