L’ajuntament de Figueres retalla relacions amb les escoles

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, per tal de no negociar condicions de prestació de serveis amb la plantilla del museuEmpordà, ha preferit abandonar l’anomenat «servei educatiu» pel curs 2015-2016.

El servei educatiu del museuEmpordà s’ha adreçat tant sobre activitats familiars com als diferents nivells escolars de les escoles de la comarca, per tal d’estimular la curiositat, participació, debat i sensibilitat envers l’art. Mentre l’administració ha apostat per aquesta vessant educativa, s’ha comptat amb subvenció INDIKA de la Diputació de Girona i s’han superat el miler d’usuaris anuals.

Des de la municipalització del museuEmpordà del passat hivern, en què l’ajuntament ha deixat deserta la direcció de l’equipament, els treballadors i treballadores d’aquest centre municipal s’organitzen, no només per defensar els seus interessos, sinó també per assenyalar problemes i buscar solucions al servei cultural.

El sindicat CNT-AIT creu que l’abandonament de la biblioteca del museu, de l’intercanvi de publicacions i de tancar les portes a les escoles és negatiu pels serveis culturals, així com també les dificultats per treballar sense criteri de muntatge d’exposicions i amb un desbordament laboral a les oficines. També es fa estrany que la pràctica sigui contrària al discurs que el consistori dóna en públic a l’àmbit educatiu.

Treballadors i treballadores del museuEmpordà s’organitzen com a secció sindical i fan notar enguany que el mal tracte laboral que pateixen és coherent amb el poc interès del Consistori pels serveis públics. Amb això reivindiquen legítimament la recuperació de serveis abandonats i de les pèrdues en categoria i salari que ha introduït l’Ajuntament de Figueres, així com la cobertura de personal a tots els torns, i el reconeixement dels acords de l’Assemblea de Treballadors.