L’Ajuntament de Figueres desobeeix el Instituto Nacional de Estadística

El INE, organisme estatal competent en matèria de la part tècnica de padrons municipals, va emetre el passat 24 de març les instruccions a seguir per tots els ajuntaments de l’Estat, a l’hora d’inscriure les persones que viuen al seu municipi sense excepció. L’Ajuntament de Figueres, però, es manté en no inscriure les persones sense sostre o que no pugui contractar un lloguer.

Entitats d’intervenció social de Figueres, com és la Mesa Energètica de Figueres, ajuden les persones amb problemes d’exclusió econòmica i d’exclusió institucional, i s’enfronten a les dificultats d’accés a drets i serveis per part de les persones que no aconsegueixen compatibilitzar la seva realitat amb la burocràcia i documents de l’administració pública.

L’esmentat reglament de l’INE obliga els ajuntaments a empadronar totes les persones veïnes del seu municipi, i en classifica les modalitats i procediments incloent les que dormen en albergs, barraques, caravanes, i fins i tot sense domicili o sense sostre.

Tot i que Serveis Socials és l’organisme que ha d’indicar les dades d’inscripció en els casos més precaris, l’Ajuntament de Figueres implanta una directriu per la qual els Serveis Socials municipals rebutgen qualsevol intent d’empadronament d’aquesta mena, i adreça tothom al registre del Padró municipal, on es rebutja qualsevol sol·licitud que no vingui acompanyada d’un títol de propietat o contracte de lloguer al corrent de pagament.

CNT-AIT ha estat, és i serà una organització independent dels poders econòmics i institucionals, per tal de poder lluitar amb coherència a favor de la gent oprimida de forma ideològica. Amb això, rebutgem i lluitem contra la ideologia practicada des de les administracions de l’Estat, que margina i maltracta els pàries de la Terra.

En canvi, quan al govern municipal de Figueres se li pregunta sobre la seva política social, surt per la tangent: parlant de frau per part dels pobres, atacant les organitzacions que intercedeixen en la seva ajuda, i fent ostentació policial durant l’obertura de Serveis Socials.