El Capitalismo en el Ampurdán

El Capitalisme, com a tots ens han (o ens haurien) d’haver ensenyat a escola, consisteix el el principi únic de la màxima acumulació de riquesa. Aquesta base és la que, malgrat ens rentin el cervell cada dia amb la publicitat, regeix tot moviment en el magestuós mercat que tot ho dóna.

Doncs bé, encara que “Gas natural” pretengui fer-nos pensar en la natura, encara que les empreses elèctriques ens venguin la “energía verde”, hem de trepitjar de peus a terra i atacar el fons i el principi del problema: un sistema econòmic altament eficaç per a acumular riquesa, generar pobresa, i destruïr infinitament tot obstacle i tot entorn.
I si algú creu una cosa diferent, sincerament, que s’ho faci mirar.

Ara segueix una enumeració de greus impactes que el Capitalisme genera a l’Empordà, i per a que ningú no digui que escopir és fàcil, també es proposen algunes de les actituds i accions revolucionàries que es poden empendre per a solucionar-ho.

Doncs bé, encara que “Gas natural” pretengui fer-nos pensar en la natura, encara que les empreses elèctriques ens venguin la “energía verde”, hem de trepitjar de peus a terra i atacar el fons i el principi del problema: un sistema econòmic altament eficaç per a acumular riquesa, generar pobresa, i destruïr infinitament tot obstacle i tot entorn.
I si algú creu una cosa diferent, sincerament, que s’ho faci mirar.Ara segueix una enumeració de greus impactes que el Capitalisme genera a l’Empordà, i per a que ningú no digui que escopir és fàcil, també es proposen algunes de les actituds i accions revolucionàries que es poden empendre per a solucionar-ho.align=”left” valign=”top”> Problemes derivats del capitalisme Alternatives i accions

Problemes derivats del capitalisme Alternatives i accions
– Línies d’alta tensió elèctrica
> Apostar per l’autonomia energètica domèstica i local, boicotejar la construcció de línies.
– Abocament desmesurat de residus sòlids tòxics
> Boicotejar l’envasat sintètic al consum
– Els camps de golf
> Boicotejar l’activitat de les empreses
– Construcció i especulació urbanística
> Promoure l’estimació del paisatge natural, denunciar l’acaparament de vivendes
> Promoure la ecotaxa, segons el principi “qui contamina, paga”
> Denunciar l’admissió de grans quantitats de turistes
> Denunciar la política urbanística dels ajuntaments, al servei de les empreses immobiliaries i constructores.
– Promoció dels vehicles privats, doncs manca transport públic, i molts accidents de transit
> Apostar per compartir cotxe, demandar més autobusos i trens, denunciar el “plan renove”
– Repressió i destrucció dels corredors naturals
> Denunciar i boicotejar la construcció de noves vies
– Contaminació de les aigües potables
(Som ja 2 milions de pollastres i 300.000 porcs, només a l’Alt Empordà!)
> Denunciar l’abocament de purins, promoure el no-consum de porc
– Residus sòlids a la costa
> Denunciar l’actitud consumista i passotista dels i les turistes
– Contaminació atmosfèrica tòxica, efecte hivernacle, manca d’ozó
> Apostar per vehicles sense impacte ambiental (hidrògen), ni dependència energètica (aire comprimit)
> Denunciar i boicotejar les indústries emissores de gasos contaminants
> Denunciar i boicotejar les centrals tèrmiques
– Deforestació
> Denunciar els qui llencen cigarretes per la finestra del cotxe
> Apostar per l’educació ambiental
> Apostar per la recuperació ramadera i gestió dels boscos.
> Denunciar i boicotejar la importació de fustes tropicals
– Implicació dels i les treballadores en els impactes ambientals
> Apostar per l’educació ambiental
> Apostar per l’anticapitalisme
> Apostar per la consciència de classe
– Aquest tren de gran velocitat (TGV / TAV / AVE)
> Denunciar els mitjans de transport elitistes (per a rics), i promoure el transport públic
> Boicotejar les obres de construcció
– Contaminació genètica a l’ecosistema i en les persones
> Localitzar i denunciar els camps de transgènics de l’Empordà
> Apostar per la “Lista verde y roja” de Greenpeace, i denunciar les marques amb aliments transgènics
– Sobreexplotació pesquera
> Apostar per una alimentació més sana i equilibrada (vegetal)
> Promoure l’educació alimentària, començant per les escoles
– Abocament de residus líquids i sòlids al mar, en gran mesura a través dels rius
> Promoure l’autogestió de residus a municipis i barris
> Denunciar i boicotejar les indústries abocadores
> Apostar per l’educació ambiental en la compra de detergents
– Prostitució dels conceptes ecologistes (sostenibilitat, >energía verde>, >gas natural>)
> Denunciar i fer campanya mediàtica en contra de la publicitat enganyosa
– Contaminació petrolífera del mar
> Apostar per vehicles sense impacte ambiental (hidrògen), ni dependència energètica (aire comprimit)
– La guerra, que també és un impacte ecològic
> Denunciar i boicotejar les empreses armamentístiques
> Denunciar els exèrcits
– Contaminació amb tòxics sintètics (el gran exemple: PVC)
> Informar sobre els productes químics sintètics perjudicials per la salut i l’ecosistema
– Desviament dels problemes cap als països del tercer món
> Integrar en l’educació i sensibilització ambiental el problema de la globalització capitalista
> Promoure l’empatia cap a la població dels països del tercer món, i promoure solucions al seu territori abans de tancar fronteres
– Mercantilització i integració de les entitats ecologistes
> No acceptar finançament de les parts interessades (administració pública, empreses)
> Autogestionar-se també amb productes ecològics i ecologistes
– Línies d’alta tensió elèctrica
> Apostar per l’autonomia energètica domèstica i local, boicotejar la construcció de línies.
– Abocament desmesurat de residus sòlids tòxics
> Boicotejar l’envasat sintètic al consum
– Els camps de golf
> Boicotejar l’activitat de les empreses
– Construcció i especulació urbanística
> Promoure l’estimació del paisatge natural, denunciar l’acaparament de vivendes
> Promoure la ecotaxa, segons el principi “qui contamina, paga”
> Denunciar l’admissió de grans quantitats de turistes
> Denunciar la política urbanística dels ajuntaments, al servei de les empreses immobiliaries i constructores.
– Promoció dels vehicles privats, doncs manca transport públic, i molts accidents de transit
> Apostar per compartir cotxe, demandar més autobusos i trens, denunciar el “plan renove”
– Repressió i destrucció dels corredors naturals
> Denunciar i boicotejar la construcció de noves vies
– Contaminació de les aigües potables
(Som ja 2 milions de pollastres i 300.000 porcs, només a l’Alt Empordà!)
> Denunciar l’abocament de purins, promoure el no-consum de porc
– Residus sòlids a la costa
> Denunciar l’actitud consumista i passotista dels i les turistes
– Contaminació atmosfèrica tòxica, efecte hivernacle, manca d’ozó
> Apostar per vehicles sense impacte ambiental (hidrògen), ni dependència energètica (aire comprimit)
> Denunciar i boicotejar les indústries emissores de gasos contaminants
> Denunciar i boicotejar les centrals tèrmiques
– Deforestació
> Denunciar els qui llencen cigarretes per la finestra del cotxe
> Apostar per l’educació ambiental
> Apostar per la recuperació ramadera i gestió dels boscos.
> Denunciar i boicotejar la importació de fustes tropicals
– Implicació dels i les treballadores en els impactes ambientals
> Apostar per l’educació ambiental
> Apostar per l’anticapitalisme
> Apostar per la consciència de classe
– Aquest tren de gran velocitat (TGV / TAV / AVE)
> Denunciar els mitjans de transport elitistes (per a rics), i promoure el transport públic
> Boicotejar les obres de construcció
– Contaminació genètica a l’ecosistema i en les persones
> Localitzar i denunciar els camps de transgènics de l’Empordà
> Apostar per la “Lista verde y roja” de Greenpeace, i denunciar les marques amb aliments transgènics
– Sobreexplotació pesquera
> Apostar per una alimentació més sana i equilibrada (vegetal)
> Promoure l’educació alimentària, començant per les escoles
– Abocament de residus líquids i sòlids al mar, en gran mesura a través dels rius
> Promoure l’autogestió de residus a municipis i barris
> Denunciar i boicotejar les indústries abocadores
> Apostar per l’educació ambiental en la compra de detergents
– Prostitució dels conceptes ecologistes (sostenibilitat, >energía verde>, >gas natural>)
> Denunciar i fer campanya mediàtica en contra de la publicitat enganyosa
– Contaminació petrolífera del mar
> Apostar per vehicles sense impacte ambiental (hidrògen), ni dependència energètica (aire comprimit)
– La guerra, que també és un impacte ecològic
> Denunciar i boicotejar les empreses armamentístiques
> Denunciar els exèrcits
– Contaminació amb tòxics sintètics (el gran exemple: PVC)
> Informar sobre els productes químics sintètics perjudicials per la salut i l’ecosistema
– Desviament dels problemes cap als països del tercer món
> Integrar en l’educació i sensibilització ambiental el problema de la globalització capitalista
> Promoure l’empatia cap a la població dels països del tercer món, i promoure solucions al seu territori abans de tancar fronteres
– Mercantilització i integració de les entitats ecologistes
> No acceptar finançament de les parts interessades (administració pública, empreses)
> Autogestionar-se també amb productes ecològics i ecologistes